Σχετικά Accor Hospitality εταιρεία

Θέσεις εργασίας από Accor Hospitality εταιρεία

   Περιφερειακός Διευθυντής Διοίκησης Πωλήσεων (προσωρινός)
   Digital Marketing Διευθυντής
   Υπάλληλος υποδοχής (όλων των φύλων)
   Βοηθός σεφ κουζίνας- ασκούμενος