Σχετικά ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ALL-STAR

Θέσεις εργασίας από ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ALL-STAR

   Διαχειριστής - Λειτουργία Πληρωμών
   Manager - Global Markets Operations, (Foreign Corp Bank)
   Senior Operation Manager IT (Foreign Corp Bank)
   Αντιπρόεδρος - Λειτουργίες Διαχείρισης Ταμείου - Τράπεζα Corp
   Senior Vice President - IT Audit - Foreign Corp Bank
   Analyst Programmer (.Net) - Foreign Corp Bank
   Senior Officer - Internet Banking Support - Foreign Corp Bank
   Senior Accountant Συμβόλαιο 1 έτους (Foreign Corp. Bank)
   Αναλυτής/Συνεργάτης, AML Compliance, Corporate Bank
   Senior Officer - Δανειακή Λειτουργία (Διμερές Δάνειο)
   Διαχείριση Πιστώσεων - AVP (Foreign Corp. Bank)