Σχετικά Φιλοδοξία

Θέσεις εργασίας από Φιλοδοξία

   Μηχανικός υποστήριξης επιτραπέζιων υπολογιστών
   Οικονομικός Ελεγκτής Ομίλου
   AVP, Διαχείριση Προϊόντων Καταθέσεων, Τραπεζική
   Ανώτερος Επιχειρηματικός Αναλυτής,
   Λογιστής
   Senior Analyst Business
   AVP, Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Λιανική Τραπεζική
   Ανώτερος προγραμματιστής πληροφορικής, εταιρεία επενδύσεων
   Front Office Python Developer VP - Investment Banking
   ED, Markets Compliance
   Υπεύθυνος ανάλυσης δεδομένων
   Διευθυντής, Marketing Communications, Banking
   Data Analyst Manager (Business Intelligence)
   Trade Support Analyst, FICC/ EQD, ξένη ibank
   Συνεργάτης Σύμβουλος Προσλήψεων
   Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής
   Ανώτερος Αναλυτής Συστήματος
   Ανώτερος Μηχανικός Δεδομένων
   Senior C#.Net Developer - Ηλεκτρονικό Εμπόριο
   Corporate Actions Senior Officer/ Manager
   Σύμβουλος Πόρων
   Λογιστής, οίκος ξένου ταμείου
   Επικεφαλής Ερευνητής Τραπεζών
   UAT Tester
   Οικονομικός Διευθυντής - APAC
   Οικονομικός Ελεγκτής Ομίλου
   Ανώτερος Μηχανικός Δικτύων - Οικονομικές Υπηρεσίες
   Μηχανικός Δικτύων Δεδομένων - Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
   Τεχνικός Υπεύθυνος (Mobile App Dev) - Ηλεκτρονικό Εμπόριο
   Σχεδιαστής UIUX, κορυφαία Ασφάλιση
   Ανώτερος Μηχανικός Λογισμικού
   Business Analyst
   Ανώτερος Λογιστής
   Αναλυτής Συστήματος (JAVA)
   Λογιστής / Βοηθός Λογιστή
   Data Analyst Manager (Business Intelligence) - Τραπεζική
   AVP - Product Manager - Digital Transformation
   Λογιστής – Έλεγχος Πωλήσεων
   Διευθυντής Ελέγχου
   Βοηθός Λογιστή / Λογιστής
   Λογιστής, οίκος ξένου ταμείου
   Ανώτερος Λογιστής
   Οικονομικός Διευθυντής
   Senior Auditor
   Βοηθός Λογιστή
   Δοκιμαστικός επικεφαλής, έργο πληροφορικής, ασφάλιση, 40K
   Enterprise Architect (devops), ηλεκτρονικό εμπόριο
   Υπάλληλος Διακανονισμού, ibank
   Σύμβουλος Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες)
   Αντιπρόεδρος, Project Manager - Operations (i-bank)
   Ανώτερος Μηχανικός Λογισμικού (JAVA), τραπεζική
   Λογιστής, Χονγκ Κονγκ
   FP&A Manager - Energy & Υποδομή
   Αξιωματικός KYC
   Τεχνικός Υπεύθυνος / Sr Αναλυτής Συστήματος
   Αντιπρόεδρος Οικονομικών - Επίπεδο Ομίλου