Σχετικά BBVA

Θέσεις εργασίας από BBVA

   Πωλήσεις σταθερού εισοδήματος, παγκόσμιες αγορές Ασίας
   Πωλήσεις παραγώγων μετοχών, παγκόσμιες αγορές Ασίας
   Έμπορος παραγώγων μετοχών, παγκόσμιες αγορές της Ασίας
   FX Trader, Global Markets Asia
   Trade Finance Operations Analyst
   Βοηθός Διευθυντής, Οικονομικών