Σχετικά Γνωστική Ιαπωνία ΚΚ

Θέσεις εργασίας από Γνωστική Ιαπωνία ΚΚ

   Εφαρμογή για κινητά / Μηχανικός εφαρμογών Cloud
   Ιατρικός Μεταφραστής
   Ταυτόχρονος Διερμηνέας και Συντονιστής Έργου
   Συντονιστής περιστατικών & προβλημάτων