Σχετικά Hays Banking & Financial Services Χονγκ Κονγκ

Θέσεις εργασίας από Hays Banking & Financial Services Χονγκ Κονγκ

   Αναλυτής Κανονιστικής Συμμόρφωσης
   AML Analyst- International Bank
   Senior Relationship Manager, China Corporates (SOE/POE)
   Relationship Manager, SOE / POE / Red-Chips
   Project Manager (Ιαπωνόφωνος, έως 65k, κορυφαίος iBank)
   Διευθυντής, Εργασίες Πληρωμών, Εταιρική Τράπεζα
   Υπεύθυνος Αναλύσεων Πιστωτικού Κινδύνου (RWA), Τράπεζα κορυφαίας βαθμίδας
   Junior Credit Analyst, Local Corporate, Largest TW Bank
   Αναλυτής πιστωτικού κινδύνου, κορυφαίας κατηγορίας κινεζικών τίτλων