Σχετικά iSoftStone

Θέσεις εργασίας από iSoftStone

   μηχανικός αισθητήρα εικόνας
   Μηχανικός Σχεδίασης Μηχανισμών/Πλαισίων/Κλειδιών
   Μηχανικός CG (Μηχανικός Γραφικών Υπολογιστών)
   Μηχανικός δοκιμών
   Μηχανικός επαλήθευσης εξοπλισμού επικοινωνίας
   Μηχανικός RF
   Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης Ψηφιακής Ενέργειας
   Μηχανικός Δομικών Συστημάτων μετάδοσης κίνησης
   Μηχανικός EHS
   Μηχανικός βασικού δικτύου για τοπικό 5G
   Σχεδιαστής γραφικών
   Διαχείριση Ελέγχου Έργου
   Ενεργειακός Τεχνικός Μηχανικός
   Μηχανικός Ασύρματος
   βοηθός logistics
   Βοηθός προγραμματισμού προϊόντων
   Βοηθός HR
   Προσωπικό διερμηνείας/μετάφρασης (Ιαπωνικά ⇔ Κινέζικα)