Σχετικά με εμάς STEER JAPAN CORPORATION

Θέσεις εργασίας από STEER JAPAN CORPORATION

      Έρευνα και ανάπτυξη, Ανάπτυξη υλικών, πρωτοτυποποίηση, μηχανικός αξιολόγησης
      Μηχανικός σέρβις πλαστικών εξωθητών