Enable Javascript

Javascript is disabled on your Browser. To use RqhVirals.com turn on Javascript in the browser settings.

Εργασίες διδασκαλίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς 2023/2024 Κάντε αίτηση τώρα!

Στην Ιρλανδία υπάρχουν πολλά διδακτικές εργασίες για πολίτες και αλλοδαπούς που επιθυμούν να εργαστούν για καλύτερους σκοπούς και να λάβουν τα προνόμια και την εμπειρία που είναι διαθέσιμη.

Το Συμβούλιο Διδασκαλίας εξετάζει αιτήσεις από ειδικευμένους δασκάλους εκτός Ιρλανδίας, εάν είναι πλήρως εξοπλισμένοι στη χώρα καταγωγής τους.

Η εγγραφή στην Ιρλανδία, όπου χορηγείται, μπορεί να υπόκειται σε προϋποθέσεις και μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποια πρόσθετη εκπαίδευση.

Ενώ εργάζεστε ως δάσκαλος στην Ιρλανδία, ακόμη και ως αλλοδαπός, υπάρχουν βασικές απαιτήσεις και προσόντα που πρέπει να παρέχετε. διαβάστε μαζί!

Περιγραφή Εργασίας

Η εργασία διδασκαλίας είναι ένας επαγγελματίας που ειδικεύεται στη διδασκαλία μαθητών με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του εθνικού προγράμματος σπουδών εντός των ειδικών θεματικών τους πεδίων.

Οι εκπαιδευτικοί υπάλληλοι εκτελούν τα καθήκοντά τους αναθέτοντας εργασίες για το σπίτι, βαθμολογώντας τεστ, τεκμηριώνοντας την πρόοδο και συμβαδίζοντας με την επικοινωνία των γονέων.

Η διδασκαλία στην Ιρλανδία αναμένεται να είναι ικανοί επαγγελματίες με εις βάθος γνώση των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας και των νομικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Επιπλέον, ως ξένος, θα πρέπει να έχετε εξαιρετικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. ο ιδανικός υποψήφιος θα επιδείξει επίσης εξαιρετική παρουσίαση και διαπροσωπικές ικανότητες.

Συμβόλαιο Δάσκαλο-Ιρλανδία

Οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των σχεδίων μαθημάτων και την εκπαίδευση των μαθητών σε όλα τα επίπεδα. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την ανάθεση εργασιών για το σπίτι, τη βαθμολόγηση τεστ και την τεκμηρίωση της προόδου.

Ολοκλήρωση αγοράς:  Εργασίες διδασκαλίας στον Καναδά για αλλοδαπούς 2024/2025 Κάντε αίτηση τώρα!

Ο καθηγητής συμβάσεων τείνει να διαπραγματεύεται συμβάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες και να αξιολογεί την απόδοση του εργολάβου για να εντοπίσει την ανάγκη για τροποποιήσεις σε υπάρχουσες συμβάσεις.

Οι συμβασιούχοι δάσκαλοι πρέπει να είναι σε θέση να διδάξουν διάφορα θέματα και να προσεγγίσουν μαθητές με ελκυστικά σχέδια μαθημάτων και ισχυρές πλατφόρμες υπηρεσιών.

Επίσης, προετοιμάζουν και επεξεργάζονται συμβόλαια μεταξύ της εταιρείας και πιθανών πελατών και αξιολογούν προσφορές για τον εκπαιδευτικό τους οργανισμό.

Μισθός: ο μέσος μισθός των δασκάλων στην Ιρλανδία είναι 34 613 € ετησίως ή 17.75 € ανά ώρα και οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου ξεκινούν από 28 821 € ετησίως.

Ευθύνες

 1. Θέσπιση και επιβολή κανόνων συμπεριφοράς για τους μαθητές στην τάξη
 2. Προετοιμασία μαθημάτων, ενοτήτων και έργων για την ολοκλήρωση μαθησιακών στόχων
 3. Καθιέρωση και κοινοποίηση σαφών στόχων για εργασίες, ομάδες και έργα
 4. Προσαρμογή διδακτικών μεθόδων και υλικών ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τα στυλ μάθησης των μαθητών
 5. Ενθάρρυνση των μαθητών να εξερευνήσουν ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικές διαδρομές
 6. Δημιουργία, ανάθεση και βαθμολόγηση διαφόρων αξιολογήσεων για μαθητές, συμπεριλαμβανομένων τεστ, κουίζ, εκθέσεων και εργασιών
 7. Εργασία με μαθητές ένας προς έναν όταν χρειάζονται επιπλέον βοήθεια ή προσοχή
 8. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών και καθοδήγηση συναντήσεων γονέων και δασκάλων.

Δεξιότητες

 1. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως συμβασιούχος εκπαιδευτικός
 2. Εξαιρετικές προφορικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας
 3. Σε βάθος γνώση των κανονισμών προμηθειών
 4. Εξαιρετικές διαπραγματευτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 5. Ικανότητα επίλυσης παραπόνων και ανησυχιών πελατών
 6. Σχετική εκπαίδευση και πιστοποιήσεις ως συμβασιούχος εκπαιδευτικός.

Oφέλη

 1. Ελάχιστο CELTA ή Trinity CERT
 2. Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο
 3. Παθιασμένος και επαγγελματίας
 4.  Με υψηλά κίνητρα, προνοητικό και θετικό, με έντονη αίσθηση πρωτοβουλίας, που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη όταν χρειάζεται
 5. Έντονο ενδιαφέρον για την ενημερωμένη μεθοδολογία και τις εξελίξεις της EFL, με έντονη επιθυμία να εξελιχθεί στο επάγγελμα της EFL
 6. Ικανός να ενθαρρύνει μια θετική και κοινή στάση τόσο σε θέματα τάξης όσο και σε επαγγελματικά ζητήματα
 7. Ευαίσθητο στις ακαδημαϊκές και προνοιακές ανάγκες των μαθητών.
Ολοκλήρωση αγοράς:  Γραφεία πρόσληψης στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς 2023/2024 Κάντε αίτηση τώρα!!

απαιτήσεις

Αυτές είναι οι απαιτήσεις:

 1. Πενταετής εμπειρία στην παροχή διδακτικών υπηρεσιών σε πελάτες στον κλάδο της εκπαίδευσης.
 2. Πτυχίο ή ισότιμο πτυχίο διδασκαλίας ή οποιουδήποτε συναφούς κλάδου.
 3. Πενταετής εμπειρία στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 4. Πρέπει να είστε 18 ετών για να αναζητήσετε αυτή τη δουλειά διδασκαλίας.
 5. Απαιτείται ψυχική και σωματική σταθερότητα
 6. Έλεγχος ιστορικού για την απασχόληση.

Βήματα για εφαρμογή

Παρακάτω είναι τα παρακάτω βήματα εφαρμογής:

 1. Κάνε κλικ στο 'Εφαρμόστε τώρα κουμπί ' παρακάτω
 2. Θα δείτε διάφορες διαθέσιμες θέσεις εργασίας διδασκαλίας
 3. Συμπληρώστε τις κρίσιμες λεπτομέρειες ή πληροφορίες
 4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ για υποβολή
 5. Δεν υπάρχουν ψευδείς πληροφορίες στον ιστότοπο.

Κάνε αίτηση τώρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας διδασκαλίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς

Παρακάτω είναι οι ακόλουθες θέσεις εργασίας διδασκαλίας στην Ιρλανδία:

 1. Καθηγητής Πληροφορικής
 2. Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας
 3. Συμβόλαιο Δάσκαλο
 4. Καθηγητής Ιστορίας και Γεωγραφίας
 5. Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας
 6. Αναπληρωτής Σχολής στη Σχολή Πληροφορικής
 7. Λέκτορας στα αγγλικά
 8. Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
 9. Μεταπρωτοβάθμιος Επιθεωρητής
 10. Καθηγήτρια Φυσικής και Χημείας.

Μισθός για θέσεις εργασίας διδασκαλίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς

Ο μέσος μισθός για έναν Δάσκαλο είναι 45825 $ ετησίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και ο μέσος μισθός για έναν καθηγητή ξένων γλωσσών είναι 22.36 € ανά ώρα στην Ιρλανδία.

Ολοκλήρωση αγοράς:  Θέσεις εργασίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς 2023/2024 Κάντε αίτηση τώρα!

Συμπέρασμα σχετικά με τις λεπτομέρειες Διδασκαλία θέσεων εργασίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς

Ο ιστότοπος της εφαρμογής παρέχει κρίσιμες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις θέσεις εργασίας διδασκαλίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς και αιτούντες.

Μπορείτε να δείτε την παραπάνω ανάρτηση του Teaching Jobs In Ireland For Foreigners, με τα πρόσθετα οφέλη από την απόκτηση δεξιοτήτων και τον τρόπο απεικόνισης του εαυτού σας.

Όταν επιλέγετε μια καλύτερη αναφορά με την επιλογή του  Εργασίες διδασκαλίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς, δεν έχετε κανένα εμπόδιο να τα αναλάβετε για να συνεχίσετε το πάθος σας.

Μετά την αναζήτησή σας, την αίτηση και την πρόσληψή σας, μπορείτε να απολαύσετε μια πλούσια και ανταποδοτική επιπλέον διάσταση στη ζωή και την εργασία σας για να αποκτήσετε μια όμορφη εμπειρία.

Καθώς λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με Διδασκαλικές θέσεις εργασίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς το 2024/2025, παρακαλούμε προσθέστε σελιδοδείκτη στον ιστότοπό μας Aimglo και μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση με τους φίλους σας.
 
Εδώ στο Aimglo, σας παρέχουμε πρόσληψη, υποτροφία που χρειάζεστε και τελευταία προσφορά εργασίας. Εάν βρίσκετε αυτά τα άρθρα χρήσιμα, κάντε like, κοινοποιήστε και σχολιάστε. μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση με τον φίλο σας που μπορεί να χρειαστεί προσφορές πρόσληψης. Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2024
Επίσης, μην ξεχάσετε να προσθέσετε σελιδοδείκτη στον ιστότοπό μας Aimglo, καθώς συνεχίζουμε να σας παρέχουμε την καλύτερη Σχολή και Προσφορά Εργασίας, όπως το Teaching Jobs In Ireland For Foreigners 2024/2025, με όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στο Aimglo μας να είναι ακριβή και απαλλαγμένα από παραπληροφόρηση .
 
Νιώστε χαλαροί καθώς δικαιούστε τις αυθεντικές πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα σχετικά με το Διδασκαλικές θέσεις εργασίας στην Ιρλανδία για αλλοδαπούς το 2024/2025
 
Προσθέστε επίσης σελιδοδείκτη στον ιστότοπό μας Aimglo και μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση με τους φίλους σας.

Αφήστε ένα σχόλιο

λάθος: